Một nhà kính trồng cần sa xuất khẩu phục vụ cho y tế của công ty FCM ở gần Medelin, Colombia. (Nguồn: NYTimes)
Colombia nuôi hy vọng thống trị thị trường cần sa
(Ngày Nay) - Hàng chục nghìn người Colombia đã thiệt mạng trong cuộc chiến chống ma túy mà Mỹ từng thực hiện. Nhưng trong bối cảnh cây cần sa ngày càng được cho phép sử dụng nhiều hơn, Colombia đang tìm cách trở thành nước dẫn đầu thế giới về xuất khẩu mặt hàng này một cách hợp pháp.