Chiến sự Syria: Mỹ sẽ tiếp tục huấn luyện 40.000 dân quân tại miền Đông Syria
Chiến sự Syria: Mỹ sẽ tiếp tục huấn luyện 40.000 dân quân tại miền Đông Syria
(Ngày Nay) - Mỹ và các lực lượng đồng minh ở miền Đông Syria cần hoàn thành việc đào tạo khoảng 35.000 đến 40.000 dân quân địa phương để thiết lập sự ổn định sau khi giải phóng các khu vực này khỏi tổ chức khủng bố IS, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Mỹ - Tướng Joseph Dunford, tuyên bố.