Tin Mới

Loài lươn nào có thể phóng ra dòng điện mạnh gây chết người?

Báo nói Ngày Nay
(Ngày Nay) - Loài lươn này có thể phát ra dòng điện mạnh tới hàng trăm vol, khiến kẻ thù hay con người bỏ mạng nhanh chóng.
Loài lươn có thể phát ra dòng điện mạnh gây chết người tên là gì?

1. Loài lươn có thể phát ra dòng điện mạnh gây chết người tên là gì?

 • A. Electrophorus electricus

 • B. Monopterus electricus

 • C. Synbranchus electricus

Loài lươn điện sống ở sông nào trên thế giới?

2. Loài lươn điện sống ở sông nào trên thế giới?

 • A. Sông Amazon

 • B. Sông Orinoco Peru

 • C. Đáp án khác

Để sống được trong môi trường nước, loài lươn này phải làm gì?

3. Để sống được trong môi trường nước, loài lươn này phải làm gì?

 • A. Vùi mình dưới đáy sông

 • B. Ngoi lên mặt nước để thở

 • C. Cả 2 đáp án trên

Cơ quan phát điện chính của loài lươn này nằm ở đâu?

4. Cơ quan phát điện chính của loài lươn này nằm ở đâu?

 • A. Phần đầu

 • B. Phần thân

 • C. Phần đuôi

Loài lươn này có thể phóng ra dòng điện mạnh nhất bao nhiêu vôn?

5. Loài lươn này có thể phóng ra dòng điện mạnh nhất bao nhiêu vôn?

 • A. 600 vôn

 • B. 800 vôn

 • C. 1.000 vôn

Làm thế nào để lươn điện có thể tạo ra điện?

6. Làm thế nào để lươn điện có thể tạo ra điện?

 • A. Cắn con mồi

 • B. Cuộn mình lại

 • C. Cả 2 đáp án trên

Mục đích của việc loài lươn này phóng điện này...?

7. Mục đích của việc loài lươn này phóng điện này...?

 • A. Săn mồi

 • B. Tự vệ

 • C. Đáp án khác

Lươn điện có bị giật bởi chính dòng điện của mình không?

8. Lươn điện có bị giật bởi chính dòng điện của mình không?

 • A.

 • B. Không

Kết quả: 0/8

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo