Tin Mới

Quốc gia nào trải dài trên cả bốn bán cầu?

(Ngày Nay) - Với diện tích chỉ hơn 800 km2, quốc đảo ở Thái Bình Dương sở hữu đặc điểm địa lý ấn tượng nhất thế giới. 
Quốc gia nào trải dài trên cả bốn bán cầu?

1. Quốc gia nào trải dài trên cả bốn bán cầu?

 • A. Kiribati

 • B. Mali

 • C. Algeria

 • D. Pháp

Quốc kỳ Kiribati có hình con chim gì?

2. Quốc kỳ Kiribati có hình con chim gì?

 • A. Chim cốc biển

 • B. Chim cánh cụt

 • C. Chim đại bàng

 • D. Chim hải âu

Trước khi giành được độc lập, Kiribati là thuộc địa của nước nào?

3. Trước khi giành được độc lập, Kiribati là thuộc địa của nước nào?

 • A. Mỹ

 • B. Đức

 • C. Pháp

 • D. Anh

Quốc kỳ của Kiribati được treo lần đầu tiên vào năm nào?

4. Quốc kỳ của Kiribati được treo lần đầu tiên vào năm nào?

 • A. 1949

 • B. 1959

 • C. 1969

 • D. 1979

Ngôn ngữ chính của Kiribati là gì?

5. Ngôn ngữ chính của Kiribati là gì?

 • A. Tiếng Kiribati

 • B. Tiếng Gilbert

 • C. Tiếng Anh

 • D. Cả 3 thứ tiếng trên

Tôn giáo chủ yếu ở Kiribati là gì?

6. Tôn giáo chủ yếu ở Kiribati là gì?

 • A. Thiên chúa giáo

 • B. Kito giáo

 • C. Kiribati giáo

 • D. Bahá'í giáo

Đơn vị tiền tệ chính của Kiribati là gì?

7. Đơn vị tiền tệ chính của Kiribati là gì?

 • A. Đồng bảng Anh

 • B. Đồng đôla Kiribati

 • C. Đồng đôla Australia

 • D. Cả 3 loại tiền trên

Quốc gia Kiribati là thành viên của khối nào dưới đây?

8. Quốc gia Kiribati là thành viên của khối nào dưới đây?

 • A. Khối Thịnh vượng chung Anh

 • B. Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới

 • C. Liên hiệp Quốc

 • D. Cả 3 đáp án trên

Cộng hòa Kiribati và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao khi nào?

9. Cộng hòa Kiribati và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao khi nào?

 • A. Năm 2012

 • B. Năm 2013

 • C. Năm 2014

 • D. Năm 2015

Kết quả: 0/9

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo