Tin Mới

Vị vua nào nổi tiếng với đòn ngoại giao 'độc' khiến Tống triều run sợ?

(Ngày Nay) - Ông là một trong những vị vua kiệt xuất mà dân tộc ta từng sản sinh ra, người đầu tiên phá bỏ lệ quỳ lạy khi tiếp chiếu chỉ từ phương Bắc.
Vị vua nào nổi tiếng với đòn ngoại giao 'độc' khiến Tống triều run sợ?

1. Vị vua nào nổi tiếng với đòn ngoại giao 'độc' khiến Tống triều run sợ?

 • A. Vua Lê Đại Hành

 • B. Vua Lê Chiêu Thống

 • C. Vua Lê Long Đĩnh

Vua Lê Đại Hành tên húy là gì?

2. Vua Lê Đại Hành tên húy là gì?

 • A. Lê Hoàn

 • B. Lê Trung Tông

 • C. Lê Ngọa Triều

Vua Lê Đại Hành quê ở đâu

3. Vua Lê Đại Hành quê ở đâu

 • A. Thanh Hóa

 • B. Nghệ An

 • C. Hà Tĩnh

Vua Lê Đại Hành đã đón tiếp đoàn sứ nhà Tống như thế nào?

4. Vua Lê Đại Hành đã đón tiếp đoàn sứ nhà Tống như thế nào?

 • A. Không kèn trống rình rang

 • B. Đích thân đem tướng sĩ sang đón

 • C. Sai người mang 300 quân sang đón

Vua Lê Đại Hành không làm điều gì khi nhận chiếu thư?

5. Vua Lê Đại Hành không làm điều gì khi nhận chiếu thư?

 • A. Không cúi đầu

 • B. Không quỳ lạy

 • C. Không chắp tay

Vua Lê đã mời sứ giả xem cái gì?

6. Vua Lê đã mời sứ giả xem cái gì?

 • A. Quân lính múa lửa

 • B. Quân lính đánh nhau với hổ

 • C. Quân lính bắn cung

Nhà Tống phong Lê Hoàn là gì?

7. Nhà Tống phong Lê Hoàn là gì?

 • A. An Nam quốc vương

 • B. Nghĩa Hưng quận vương

 • C. Giao Chỉ quận vương

Lê Đại Hành làm vua trong bao nhiêu năm?

8. Lê Đại Hành làm vua trong bao nhiêu năm?

 • A. 14 năm

 • B. 24 năm

 • C. 34 năm

Kết quả: 0/8

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo