Tin Mới

Brexit: Đàm phán suốt đêm cho kịp tiến trình

Brexit: Đàm phán suốt đêm cho kịp tiến trình

(Ngày Nay) - Các nhà đàm phán EU, Anh và Ireland đã làm việc suốt đêm thứ 5 (7/12) để tìm kiếm được 1 thỏa thuận chung tích cực nhất, Ủy ban châu Âu cho biết một số "tiến bộ" đã được thực hiện