Tin Mới

Ai sưu tầm truyện cổ tích nhiều nhất Việt Nam?

(Ngày Nay) - Ông là một trong những nhà văn hóa dân gian hàng đầu Việt Nam đã sưu tầm và viết lại gần 2.000 truyện cổ tích.
Ai sưu tầm truyện cổ tích nhiều nhất Việt Nam?

1. Ai sưu tầm truyện cổ tích nhiều nhất Việt Nam?

 • A. Nguyễn Đổng Chi

 • B. Trần Văn Khê

 • C. Vũ Ngọc Phan

Bộ sách Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam được biên soạn và in trong bao lâu?

2. Bộ sách Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam được biên soạn và in trong bao lâu?

 • A. 5 năm

 • B. 15 năm

 • C. 25 năm

Bộ sách này gồm mấy phần tất cả?

3. Bộ sách này gồm mấy phần tất cả?

 • A. 3 phần

 • B. 4 phần

 • C. 5 phần

Nguyễn Đổng Chi phân truyện cổ tích thành những loại nào?

4. Nguyễn Đổng Chi phân truyện cổ tích thành những loại nào?

 • A. Cổ tích thần kỳ, cổ tích phiêu lưu, cổ tích về loài vật

 • B. Cổ tích thần kỳ, cổ tích thế sự, cổ tích lịch sử

 • C. Cổ tích thần kỳ, cổ tích thế tục, cổ tích về loài vật

Quê của Nguyễn Đổng Chi ở đâu?

5. Quê của Nguyễn Đổng Chi ở đâu?

 • A. Hà Nội

 • B. Hà Nam

 • C. Hà Tĩnh

Ngoài việc sáng tác văn học, ông còn...?

6. Ngoài việc sáng tác văn học, ông còn...?

 • A. Nghiên cứu lịch sử

 • B. Nghiên cứu Hán - Nôm

 • C. Cả 2 đáp án trên

Cống hiến nổi bật của ông là ở lĩnh vực nào?

7. Cống hiến nổi bật của ông là ở lĩnh vực nào?

 • A. Nghiên cứu văn học

 • B. Nghiên cứu văn hóa dân gian

 • C. Cả 2 đáp án trên

Ông được phong học hàm Giáo sư vào năm nào?

8. Ông được phong học hàm Giáo sư vào năm nào?

 • A. Năm 1982

 • B. Năm 1984

 • C. Năm 1986

Hiện nay, nơi nào ở nước ta có đường phố mang tên ông?

9. Hiện nay, nơi nào ở nước ta có đường phố mang tên ông?

 • A. Đà Nẵng

 • B. Kiên Giang

 • C. Cả 2 đáp án trên

Kết quả: 0/9

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo