Tin Mới

Loài động vật nào có dấu vân tay giống con người?

(Ngày Nay) - Loài vật này có dấu vân tay giống con người tới mức kính hiển vi điện tử quét SEM cũng khó có thể phân biệt được.
Ngoài tinh tinh và khỉ đột, loài động vật nào dưới đây có vân tay giống con người?

1. Ngoài tinh tinh và khỉ đột, loài động vật nào dưới đây có vân tay giống con người?

 • A. Kangaroo

 • B. Koala

 • C. Wombat

Đặc điểm nào dưới đây không phải của loài động vật gấu túi này?

2. Đặc điểm nào dưới đây không phải của loài động vật gấu túi này?

 • A. Không ăn

 • B. Không uống

 • C. Không ngủ

Loài Koala ngủ khoảng mấy tiếng mỗi ngày?

3. Loài Koala ngủ khoảng mấy tiếng mỗi ngày?

 • A. 14 tiếng

 • B. 16 tiếng

 • C. 18 tiếng

Tại sao Koala ôm cây thường xuyên?

4. Tại sao Koala ôm cây thường xuyên?

 • A. Để hạ nhiệt cơ thể

 • B. Để kiếm ăn

 • C. Để tránh thú dữ

Koala sơ sinh ở trong túi mẹ bao lâu?

5. Koala sơ sinh ở trong túi mẹ bao lâu?

 • A. 6 tháng

 • B. 12 tháng

 • C. 18 tháng

Kết quả: 0/5

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo