Tin Mới

Cực Nam Sao Hỏa - nơi NASA tìm thấy rất nhiều nước ngầm ở thể lỏng. (Ảnh: NASA)

'Điềm lành' cho sự sống Sao Hỏa

Địa cực băng giá của Sao Hỏa có thể che giấu một thế giới núi lửa sôi động mà các nhà khoa học cho là "điềm lành" trong công cuộc tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh