Ông Lê Văn Phúc: “Cần có chế tài xử lý những trường hợp thu thêm của người bệnh”.

Cần chế tài xử lý những trường hợp thu thêm viện phí vô tội vạ ​

Ngày Nay] - Khi các bệnh viện thực hiện tự chủ, xã hội hóa trong y tế phát triển mạnh, người bệnh phải đóng chênh chi phí khá nhiều nhưng phần đông họ không biết mình đóng phần gì? BHYT chi trả phần nào? Theo ông Lê Văn Phúc, Phó ban Thực hiện chính sách BHYT, BHXH Việt Nam, Bộ Y tế cần công khai khoản thu thêm, khoản BHYT chi trả... để người dân hiểu rõ họ được thụ hưởng cái gì