Tin Mới

Giúp các quốc gia Trung Á đối phó với tình trạng sông băng tan chảy

Báo nói Ngày Nay
[Ngày Nay] - Văn phòng UNESCO tại Almaty hợp tác với Chương trình thủy văn quốc tế của UNESCO (IHP) và phối hợp với UNDP (Chương trình phát triển Liên hợp quốc) tại Istanbul đã tổ chức một cuộc họp nhằm thiết lập chương trình hành động liên quan đến tác động của biến đổi khí hậu đối với các sông băng tan chảy, và đặc biệt là tăng cường khả năng phục hồi bằng cách giảm thiểu các lỗ hổng của các nước Trung Á nhằm đối phó với băng tan.

Ảnh © Kristine Tovmasyan

Các cuộc thảo luận tập trung vào hai dự án của UNESCO, được phê duyệt cấp vốn bởi quỹ Thích ứng và GEF-UNDP (Quỹ Môi trường toàn cầu của LHQ):

• Giảm thiểu tình trạng dễ bị tổn thương của dân cư ở khu vực Trung Á đối với lũ lụt băng hà (GLOFs) trong điều kiện khí hậu thay đổi (Quỹ thích ứng)

• Tăng cường khả năng phục hồi của các quốc gia Trung Á bằng cách cho phép hợp tác khu vực để đánh giá, phát triển các phương pháp tích hợp vì sự phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu (GEF-UNDP)

Cuộc họp, được tổ chức vào ngày 24-26/7 tại Almaty, Kazakhstan, đã quy tụ các đại diện của các đầu mối quốc gia thành viên của GEF và các cơ quan được chỉ định cho Quỹ thích ứng ở các nước Trung Á, các tổ chức chính phủ có liên quan trong khu vực cũng như các tổ chức khoa học, các tổ chức quốc tế và đối tác.

Giúp các quốc gia Trung Á đối phó với tình trạng sông băng tan chảy - ảnh 1

Trong ngày đầu tiên, các bên đã trình bày các nội dung chính của dự án GLOFs tài trợ bởi Quỹ Thích ứng, kết quả của các cuộc tham vấn cộng đồng và quốc gia được thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị dự án, các bước tiếp theo và các cơ chế thực hiện dự án. Ngày thứ hai, các đại biểu đã thảo luận về các yếu tố chính của dự án GEF-UNDP-UNESCO giữa các đại diện của các nước Trung Á, các nhà khoa học, đầu mối dự án của GEF và các bên liên quan khác nhằm xác định đề cương và thời gian thực hiện toàn dự án.

Một chuyến đi thực địa được tổ chức sau hội thảo hai ngày, với sự hợp tác với cơ quan quốc gia Kazakhstan về vấn đề bảo vệ dòng chảy bùn và Viện Địa lý của Kazakhstan. Trong chuyến đi thực địa, những người tham gia hội thảo được tận mắt tìm hiểu về hậu quả của dòng chảy bùn ở vùng lân cận Almaty, ghé thăm đập bảo vệ dòng chảy bùn và làm quen với công việc của chính quyền Kazakhstan cũng như các tổ chức khoa học trong việc giải quyết các rủi ro từ dòng chảy bùn.

Hội thảo và chuyến đi thực địa là cơ hội để tăng cường sự phối hợp giữa hai dự án, xác định nhu cầu và khoảng cách, xác định mối quan tâm của các quốc gia tham gia để xem xét trong quá trình thực hiện các hoạt động của dự án.

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo