Tin Mới

Bí ẩn nước trên Trái đất đến từ đâu?

Bí ẩn nước trên Trái đất đến từ đâu?

Nước bao phủ 70% bề mặt Trái đất và rất quan trọng đối với sự sống như chúng ta biết, nhưng làm thế nào nó xuất hiện là câu hỏi lớn lâu nay với giới nghiên cứu khoa học.