Tin Mới

Cuộc chiến chống lại FGM và hôn nhân cưỡng bức ở Tanzania

Cuộc chiến chống lại FGM và hôn nhân cưỡng bức ở Tanzania

(Ngày Nay) -Đài phát thanh địa phương đang đi đầu trong cuộc chiến chấm dứt phong tục cắt bộ phận sinh dục nữ (FGM) và hôn nhân cưỡng bức tại Quận Ngorongoro của Tanzania. Loliondo FM, một trong những đài phát thanh được hưởng lợi từ dự án “Trao quyền phát thanh...