Tin Mới

Arxan - một vùng núi thấp giữa vùng núi thấp thuộc vùng Tự trị Nội Mông của Trung Quốc

UNESCO công nhận thêm 8 công viên địa chất toàn cầu

(Ngày Nay) - Tám địa điểm có sự đa dạng của địa chất đã được UNESCO công nhận là công viên địa chất toàn cầu vào ngày 5/5, khi Ban chấp hành UNESCO chính thức công nhận các quyết định của Hội đồng địa chất toàn cầu của UNESCO thông qua...