Tin Mới

Trình diễn điệu "Múa tra hạt" của người Khơ Mú tại Điện Biên.

Trình diễn âm nhạc của người Khơ Mú tại Hà Nội

(Ngày Nay) - Trong hai ngày 23 và 24-11, tại Hà Nội, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tổ chức chương trình Âm nhạc của người Khơ Mú ở Nghệ An và Điện Biên nhằm giới thiệu đến công chúng một loại hình văn hóa dân gian độc đáo