Tin Mới

Ngôi chùa nào cổ nhất Việt Nam?

(Ngày Nay) - Không chỉ là ngôi chùa cổ nhất Việt Nam, đây còn là một danh lam bậc nhất của xứ kinh Bắc xưa nay và là một di tích quốc gia đặc biệt của Việt Nam được xếp hạng đợt 4. Đó là ngôi chùa nào?
Ngôi chùa nào cổ nhất Việt Nam?

1. Ngôi chùa nào cổ nhất Việt Nam?

 • A. Chùa Dâu

 • B. Chùa Tiêu Sơn

 • C. Chùa Phật Tích

 • D. Chùa Bút Tháp

Chùa Dâu còn có tên gọi khác là gì?

2. Chùa Dâu còn có tên gọi khác là gì?

 • A. Diên Ứng

 • B. Pháp Vân

 • C. Cổ Châu

 • D. Cả 3 đáp án trên

Chùa Dâu là nơi giao lưu của hai luồng văn hóa Phật giáo nào?

3. Chùa Dâu là nơi giao lưu của hai luồng văn hóa Phật giáo nào?

 • A. Trung Quốc và Ấn Độ

 • B. Trung Quốc và Thái Lan

 • C. Trung Quốc và Myanmar

 • D. Trung Quốc và Nhật Bản

Chùa Dâu được xây dựng từ khi nào?

4. Chùa Dâu được xây dựng từ khi nào?

 • A. Cuối thế kỷ thứ 5

 • B. Cuối thế kỷ thứ 4

 • C. Cuối thế kỷ thứ 3

 • D. Cuối thế kỷ thứ 2

Chùa Dâu được xây dựng lại lần đầu tiên vào năm bao nhiêu?

5. Chùa Dâu được xây dựng lại lần đầu tiên vào năm bao nhiêu?

 • A. Năm 1311

 • B. Năm 1312

 • C. Năm 1313

 • D. Năm 1314

Ai là người có công trong việc thiết kế lại chùa theo kiến trúc “chùa trăm gian, tháp chín tầng, cầu chín nhịp”?

6. Ai là người có công trong việc thiết kế lại chùa theo kiến trúc “chùa trăm gian, tháp chín tầng, cầu chín nhịp”?

 • A. Trần Nhân Tông

 • B. Mạc Đĩnh Chi

 • C. Nguyễn Kim

 • D. Đặng Dung

Chùa Dâu gắn liền với huyền tích nào?

7. Chùa Dâu gắn liền với huyền tích nào?

 • A. Phật mẫu Man Nương và Tứ Pháp

 • B. Phật mẫu Man Nương và Pháp Vân

 • C. Phật mẫu Man Nương và Pháp Vũ

 • D. Phật mẫu Man Nương và Pháp Lôi

Chùa Dâu ngày nay là kiến trúc tu sửa của thời kỳ nào?

8. Chùa Dâu ngày nay là kiến trúc tu sửa của thời kỳ nào?

 • A. Thời Lê

 • B. Thời Hậu Lê

 • C. Thời Trần

 • D. Thời Hậu Trần

Lễ hội chùa Dâu được diễn ra khi nào?

9. Lễ hội chùa Dâu được diễn ra khi nào?

 • A. Mùng 8 tháng 4 (âm lịch)

 • B. Mùng 8 tháng 3 (âm lịch)

 • C. Mùng 8 tháng 2 (âm lịch)

 • D. Mùng 8 tháng 1 (âm lịch)

Ý nghĩa quan trọng nhất của hội Dâu là gì?

10. Ý nghĩa quan trọng nhất của hội Dâu là gì?

 • A. Cầu bình an

 • B. Cầu sức khỏe

 • C. Cầu mưa thuận gió hòa

 • D. Cả 3 đáp án trên

Kết quả: 0/10

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo