Tin Mới

Vị vua nào thời Trần suýt mất ngôi vì... say rượu?

(Ngày Nay) - Một vị vua suýt bị phế truất chỉ vì say rượu, câu chuyện từng diễn ra dưới thời nhà Trần.
Vị vua thời Trần suýt mất ngôi chỉ vì say rượu là ai?

1. Vị vua thời Trần suýt mất ngôi chỉ vì say rượu là ai?

 • A. Trần Cao Tông

 • B. Trần Anh Tông

 • C. Trần Dụ Tông

Đâu là tên húy của vị vua này?

2. Đâu là tên húy của vị vua này?

 • A. Trần Thuyên

 • B. Trần Hoảng

 • C. Trần Khâm

Ông là vị vua thứ mấy của nhà Trần?

3. Ông là vị vua thứ mấy của nhà Trần?

 • A. 3

 • B. 4

 • C. 5

Ai là người xin thượng hoàng Trần Nhân Tông xá tội cho vua Trần Anh Tông?

4. Ai là người xin thượng hoàng Trần Nhân Tông xá tội cho vua Trần Anh Tông?

 • A. Bùi Mộc Đạc

 • B. Trần Thì Kiến

 • C. Đoàn Nhữ Hài

Dưới thời vua Trần Anh Tông, hiền thần nào hết lòng giúp ông việc nước?

5. Dưới thời vua Trần Anh Tông, hiền thần nào hết lòng giúp ông việc nước?

 • A. Trương Hán Siêu

 • B. Phạm Ngũ Lão

 • C. Cả 2 hiền thần trên

Vua Trần Anh Tông gắn liền cuộc chiến nào?

6. Vua Trần Anh Tông gắn liền cuộc chiến nào?

 • A. Cuộc chiến tranh Nguyên - Mông

 • B. Cuộc chiến Việt - Chiêm

 • C. Cuộc chiến Đại Việt - Ai Lao

Vua Trần Anh Tông ở ngôi được bao nhiêu năm?

7. Vua Trần Anh Tông ở ngôi được bao nhiêu năm?

 • A. 21 năm

 • B. 23 năm

 • C. 25 năm

Trong suốt thời gian ở ngôi, vua Trần Anh Tông lấy niên hiệu là gì?

8. Trong suốt thời gian ở ngôi, vua Trần Anh Tông lấy niên hiệu là gì?

 • A. Hưng Long

 • B. Thiệu Bảo

 • C. Đại Khánh

Kết quả: 0/8

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo