Tin Mới

Khu vực kinh tế hợp tác xã đóng góp 4% GDP cả nước

Báo nói Ngày Nay

Khu vực kinh tế hợp tác xã đang đóng góp 4% GDP cả nước, ước tính thu nhập mỗi hộ thành viên tăng 30% sau khi tham gia hợp tác xã.

 

 

Từ năm 1988, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Hợp tác xã Quốc tế (CoopsDay), ngày thứ Bảy đầu tiên của tháng Bảy, nhằm giới thiệu về phong trào Hợp tác xã quốc tế, đồng thời khẳng định vai trò, vị thế và những đóng góp quan trọng của khu vực kinh tế hợp tác xã trong phát triển kinh tế-xã hội của đất nước./.

Theo TTXVN

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo