Tin Mới

Nhà khoa học nào đã phát minh ra thuốc nổ?

Báo nói Ngày Nay
(Ngày Nay) - Không chỉ là nhà hóa học, nhà kỹ nghệ, nhà sản xuất vũ khí, mà ông còn là chủ nhân của hơn 350 bằng phát minh, trong đó có thuốc nổ. Vậy ông là ai?
Ai là người đã phát minh ra thuốc nổ?

1. Ai là người đã phát minh ra thuốc nổ?

 • A. Albert Einstein

 • B. J. Robert Oppenheimer

 • C. Alfred Bernhard Nobel

Ông là người nước nào?

2. Ông là người nước nào?

 • A. Thụy Điển

 • B. Hà Lan

 • C. Đan Mạch

Ông bắt đầu nghiên cứu thuốc nổ từ năm bao nhiêu tuổi?

3. Ông bắt đầu nghiên cứu thuốc nổ từ năm bao nhiêu tuổi?

 • A. 7 tuổi

 • B. 17 tuổi

 • C. 27 tuổi

Khi nào thì Alfred Nobel tập trung phát triển chất nổ nitroglycerine?

4. Khi nào thì Alfred Nobel tập trung phát triển chất nổ nitroglycerine?

 • A. Năm 1853

 • B. Năm 1863

 • C. Năm 1873

Tai nạn lớn nhất trong quá trình phát triển chất nổ của Alfred Nobel là gì?

5. Tai nạn lớn nhất trong quá trình phát triển chất nổ của Alfred Nobel là gì?

 • A. Sập nhà

 • B. Chết người

 • C. Cả 2 đáp án trên

Để nitroglycerin trở nên an toàn hơn, Nobel đã trộn với...

6. Để nitroglycerin trở nên an toàn hơn, Nobel đã trộn với...

 • A. Silic Dioxide

 • B. Trinitrotoluene

 • C. Aziroazide Azide

Giải Nobel được tổ chức trao thưởng từ năm nào?

7. Giải Nobel được tổ chức trao thưởng từ năm nào?

 • A. Năm 1900

 • B. Năm 1901

 • C. Năm 1902

Tổ chức nào sau đây do Alfred Nobel sáng lập?

8. Tổ chức nào sau đây do Alfred Nobel sáng lập?

 • A. Tập đoàn Hóa chất Hoàng gia Anh

 • B. Hiệp hội Thuốc nổ Pháp

 • C. Cả 2 đáp án trên

Ký hiệu của nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn Mendeleev được đặt theo tên của Nobel là gì?

9. Ký hiệu của nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn Mendeleev được đặt theo tên của Nobel là gì?

 • A. N

 • B. Nb

 • C. No

Kết quả: 0/9

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo