Quy định mới 2016: Đi tù vẫn được hưởng lương hưu

0
Chia sẻ

Luật bảo hiểm xã hội 2014 có hiệu lực 1/1/2016 đã bỏ quy định việc tạm ngừng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đối với những người đang thi hành hình phạt tù như trước đây.

Theo quy định tại Điều 62 của Luật Bảo hiểm xã hội 2006 thì trong thời gian chấp hành hình phạt tù thì bị dừng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng.

Sau khi chấp hành xong hình phạt tù thì vẫn tiếp tục được hưởng lương hưu như bình thường và không được hoàn lại số tiền hưu trong thời gian thi hành hình phạt tù.

Quy định mới 2016: Đi tù vẫn được hưởng lương hưu - ảnh 1
Người chấp hành hình phạt tù không còn là đối tượng bị tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng (ảnh minh họa).

Luật Bảo hiểm xã hội 2014 ra đời đã bỏ quy định việc tạm ngừng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đối với những người đang thi hành hình phạt tù và quy định về tạm dừng, hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng như sau:

Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng bị tạm dừng, hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Xuất cảnh trái phép;

- Bị Tòa án tuyên bố là mất tích;

- Có căn cứ xác định việc hưởng bảo hiểm xã hội không đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 cũng quy định rõ lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng được tiếp tục thực hiện khi người xuất cảnh trở về định cư hợp pháp theo quy định của pháp luật về cư trú. Trường hợp có quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích thì ngoài việc tiếp tục được hưởng lương hưu, trợ cấp còn được truy lĩnh tiền lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng kể từ thời điểm dừng hưởng.

Cơ quan bảo hiểm xã hội khi quyết định tạm dừng hưởng trong trường hợp có căn cứ xác định việc hưởng bảo hiểm xã hội không đúng quy định của pháp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tạm dừng hưởng, cơ quan bảo hiểm xã hội phải ra quyết định giải quyết hưởng.Trường hợp quyết định chấm dứt hưởng bảo hiểm xã hội thì phải nêu rõ lý do.

Việc bỏ quy định tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng với người chấp hành hình phạt tù là phù hợp và mang tính nhân đạo bởi lẽ lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng là thu nhập hợp pháp của công dân, họ có quyền sở hữu và là một trong những quyền cơ bản của công dân được pháp luật ghi nhận và bảo vệ.

Luật Bảo hiểm xã hội có hiệu lực từ 1/1/2016.

P.V

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu