Tin Mới

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu tại Lễ khai trưởng Cổng dịch vụ công Bộ Y tế. Ảnh: VGP/Ngọc Kha

Bộ Y tế khai trương Cổng dịch vụ công

Ngày 13/11, Bộ Y tế khai trương Cổng dịch vụ công. Đây là cổng tích hợp thông tin về dịch vụ công trực tuyến, về quá trình và kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở tích hợp và chia sẻ dữ liệu với hệ thống...