Tin Mới

Đối mặt dịch bệnh sau thiên tai

Đối mặt dịch bệnh sau thiên tai

[Ngày Nay] - Không chỉ có lũ lụt, bất cứ đợt thiên tai nào như động đất hay sóng thần qua đi đều để lại không ít những thiệt hại về người, tài sản và sự biến đổi của môi trường sống kéo theo gánh nặng về nguy cơ dịch bệnh...