Tin Mới

Học sinh phát triển trí tuệ sớm có thể học vượt lớp

(Ngày Nay) - Theo Thông tư 28 mới ban hành Điều lệ trưởng Tiểu học của Bộ GD&ĐT, học sinh có thể lực tốt và phát triển sớm về trí tuệ có thể được học vượt lớp trong phạm vi cấp học.

Theo điều 35 của Thông tư 28, trong các quyền được học tập nêu rõ việc "học sinh có thể lực tốt và phát triển sớm về trí tuệ có thể được học vượt lớp trong phạm vi cấp học."

Thủ tục xem xét đối với từng trường hợp cụ thể được thực hiện theo các bước, trước hết là cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh có đơn đề nghị với nhà trường.

Hiệu trưởng nhà trường thành lập hội đồng khảo sát, tư vấn gồm hiệu trưởng hoặc hiệu phó, ban đại diện cha mẹ học sinh, giáo viên dạy lớp học sinh đang học, giáo viên dạy lớp trên mà phụ huynh muốn xin cho con học, nhân viên y tế, Tổng phụ trách Đội. 

Căn cứ vào kết quả khảo sát của hội đồng tư vấn, hiệu trưởng có thẩm quyền quyết định.

Về việc khen thưởng và kỷ luật học sinh, Thông tư 28 có nhiều điều chỉnh. Cụ thể, học sinh có thành tích xuất sắc, học sinh tiêu biểu hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong học tập, rèn luyện và các phong trào thi đua, có nhiều đóng góp cho tập thể được các bạn trong lớp bình chọn hoặc có thành tích đột xuất khác thì được giáo viên, nhà trường và các cấp quản lý giáo dục khen thưởng theo các hình thức: tuyên dương trước lớp hoặc trước toàn trường, tặng giấy khen hoặc thư khen.

Học sinh có khuyết điểm trong quá trình học tập, rèn luyện và các phong trào thi đua, tuỳ theo mức độ vi phạm có thể thực hiện các biện pháp kỉ luật: nhắc nhở, hỗ trợ giúp đỡ trực tiếp để học sinh tiến bộ hơn; thông báo với cha mẹ học sinh nhằm phối hợp giúp đỡ học sinh khắc phục khuyết điểm.

Theo nội dung Thông tư, “giáo viên không được phê bình học sinh trước cả lớp, trước toàn trường hoặc trong cuộc họp chung với cha mẹ học sinh”.

Điều 27 của Thông tư cũng nêu rõ giáo viên chủ động thực hiện và chịu trách nhiệm về kế hoạch giáo dục; tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và chất lượng, hiệu quả giáo dục từng học sinh của lớp mình phụ trách.

Giáo viên phải xây dựng mối quan hệ thân thiện, dân chủ với học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng; giúp học sinh chủ động, sáng tạo, tự tin, tự chủ trong học tập và rèn luyện; gương mẫu trước học sinh; thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của học sinh.

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo