Tin Mới

Ảnh minh họa

Hà Nội cho học sinh nghỉ học đến hết 9/2

Ngày 2/2/2020, UBND Thành phố Hà Nội có văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội chỉ đạo thông báo cho học sinh, sinh viên, học viên các cấp học: Bậc học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung...