Tin Mới

GPBank chính thức tuyên bố không tăng được vốn điều lệ

Ngày 7/7, NHNN chính thức mua lại toàn bộ cổ phần của GPBank với giá 0 đồng/cổ phần và chuyển đổi GPBank thành ngân hàng thương mại (NHTM) trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dầu khí Toàn cầu.

NHNN cho biết, năm 2012, qua thanh tra, đã phát hiện GPBank bộc lộ nhiều yếu kém, tiềm ẩn nhiều rủi ro, kết quả kinh doanh thua lỗ, âm vốn chủ sở hữu và quản trị, điều hành ngân hàng kém hiệu quả. Trong hơn 3 năm qua, NHNN đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để GPBank tìm kiếm đối tác, bao gồm cả nhà đầu tư trong và ngoài nước, xây dựng phương án tái cơ cấu khả thi để trình NHNN xem xét, chấp thuận, phù hợp với quy định của pháp luật và Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, GPBank đã không đề xuất được phương án tái cơ cấu khả thi trong khi ngân hàng tiếp tục kinh doanh thua lỗ.

Để kiểm soát rủi ro, giảm thiểu tổn thất tài sản của ngân hàng và bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng, bảo vệ tiền gửi của nhân dân, NHNN quyết định đặt GPBank vào tình trạng kiểm soát đặc biệt theo quy định của pháp luật, đồng thời yêu cầu GPBank thuê tổ chức độc lập thực hiện kiểm toán và định giá tài sản để xác định giá trị thực của vốn điều lệ.

GPBank chính thức tuyên bố không tăng được vốn điều lệ - anh 1

GPBank chính thức bị NHNN mua lại với giá 0 đồng.

Căn cứ kết quả kiểm toán và định giá độc lập, NHNN đã yêu cầu GPBank tổ chức Đại hội cổ đông bất thường để thông qua phương án bổ sung vốn điều lệ, đảm bảo giá trị thực của vốn điều lệ không thấp hơn vốn pháp định. Tuy nhiên, 3 lần tổ chức Đại hội cổ đông bất thường của GPBank đều không thành công, ngân hàng cũng không đề xuất được các giải pháp khả thi về tăng vốn điều lệ đảm bảo giá trị thực của vốn điều lệ không thấp hơn vốn pháp định theo yêu cầu của NHNN.

Do đó, ngày 7/7, NHNN công bố Quyết định số 1304 ngày 7/7/2015 về việc mua lại GPBank với giá "0" đồng. Quyết định có hiệu lực ngay từ ngày ký. Như vậy, từ nay GPBank sẽ trở thành ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Sau quyết định này, NHNN trở thành chủ sở hữu 100% vốn điều lệ của GPBank, chấm dứt toàn bộ quyền, lợi ích và tư cách cổ đông của các cổ đông hiện hữu của GPBank.

Để đảm bảo ổn định công tác quản trị, điều hành, NHNN chỉ định Ngân hàng TMCP Công Thương (Vietinbank) tham gia quản trị, điều hành GPBank, đồng thời kiện toàn Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát của GPBank.

Ngân hàng Nhà nước khẳng định toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền tại GPBank được đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Hoàng Thúy (t/h)

>>> Xem thêm:

GPBank có thể sẽ bị mua lại với giá 0 đồng

IMF: Hy Lạp chính thức vỡ nợ


Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo