Tin Mới

‘Thương mại hoá tôn giáo là mối nguy hại của đất nước’

‘Thương mại hoá tôn giáo là mối nguy hại của đất nước’

(Ngày Nay) - Trước nhiều vấn đề đang diễn ra với hoạt động tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, nhà nghiên cứu văn hoá Nguyễn Hùng Vĩ cho rằng, bản chất của văn hoá là tạo cho con người niềm tin tới điều tốt đẹp, hướng thiện nhưng khi...
Những mối nguy về sức khỏe rình rập quanh trường học

Những mối nguy về sức khỏe rình rập quanh trường học

[Ngày Nay] - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) luôn khuyến khích các chương trình y tế học đường như một phương thức để ngăn chặn những rủi ro về sức khỏe cho con trẻ. Điều này cũng nhằm thay đổi các điều kiện giáo dục, xã hội, kinh tế...