Tin Mới

4 trường quân đội tuyển thí sinh nữ là những trường nào?

(Ngày Nay) - Năm 2019, 4 trường quân đội tuyển thí sinh nữ là Học viện Quân y, Học viện Khoa học Quân sự, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Học viện Hậu cần.

Theo dự thảo thông tư tuyển sinh vào các trường quân đội đăng tải trên cổng thông tin Bộ Quốc phòng, các trường quân đội xây dựng đề án tuyển sinh riêng theo quy định của Bộ GD&ĐT và Bộ Quốc phòng.

Các trường báo cáo Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt mới triển khai thực hiện.

Đối tượng tuyển sinh vào trường quân đội được chia thành 3 diện: Hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng phục vụ quân đội đủ 12 tháng trở lên; nam thanh niên ngoài quân đội; nữ thanh niên ngoài quân đội và nữ quân nhân.

Với nữ thanh niên ngoài quân đội và nữ quân nhân, một số ngành/trường được tuyển với số lượng chỉ tiêu hạn chế (được tuyển ít nhất 2 thí sinh).

Năm 2019, 4 trường quân đội tuyển thí sinh nữ là Học viện Quân y, Học viện Khoa học Quân sự, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Học viện Hậu cần.

Về chỉ tiêu, các ngành Bác sĩ quân y tại Học viện Quân y và Quan hệ quốc tế về quốc phòng, Ngoại ngữ tại Học viện Khoa học Quân sự được tuyển 10% chỉ tiêu.

Các ngành Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Điện tử y sinh, Khí tài quang, Địa tin học tại Học viện Kỹ thuật Quân sự được tuyển không quá 6% chỉ tiêu.

Các ngành đào tạo tài chính tại Học viện Hậu cần được tuyển không quá 10% chỉ tiêu. 

4 trường quân đội tuyển thí sinh nữ là những trường nào? - ảnh 1

 Năm 2019, 4 học viện quân đội tuyển sinh thí sinh nữ.

Ngoài trường hợp các ngành trên, số còn lại được giao chỉ tiêu tuyển sinh ít nhất 2 thí sinh nữ mỗi ngành.

Cụ thể, Học viện Quân y với thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc tuyển sinh nữ tổ hợp B00 là 13 chỉ tiêu, nữ tổ hợp A00 4 chỉ tiêu. Thí sinh được tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển là 4 em.

Với thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam, tuyển nữ tổ hợp B00 là 7 em, tổ hợp A00 là 2 em. Học sinh giỏi và ưu tiên xét tuyển là 2 em.

Học viện Kỹ thuật Quân sự, thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc với ngành đào tạo Kỹ thuật quân sự tuyển sinh nữ 14 chỉ tiêu, học sinh giỏi và ưu tiên xét tuyển 4 chỉ tiêu. Với thí sinh nữ có hộ khẩu thường trú phía Nam là 5 chỉ tiêu, thí sinh tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển 1 chỉ tiêu.

Học viện Khoa học Quân sự, thí sinh nữ được tuyển sinh vào ngành Ngôn ngữ Anh với 5 chỉ tiêu, ngành Quan hệ Quốc tế 2 chỉ tiêu, Ngôn ngữ Nga 2 chỉ tiêu, Ngôn ngữ Trung Quốc 3 chỉ tiêu.

Học viện Hậu cần đào tạo thí sinh nữ ngành Hậu cần Quân sự với 4 chỉ tiêu (có hộ khẩu thưởng trú phía Bắc và 2 chỉ tiêu có hộ khẩu thường trú phía Nam).

Trước đó, năm 2018, 3 trường tuyển thí sinh nữ là Học viện Quân y, Học viện Kỹ thuật quân sự và Học viện Khoa học quân sự. Như vậy, năm nay, thêm một trường tuyển thí sinh nữ là Học viện Hậu cần.

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo