Tin Mới

Kỳ án chiếc mũ: 60.000 đưa học sinh vào tù

Kỳ án chiếc mũ: 60.000 đưa học sinh vào tù

Mặc dù bị hại không có khiếu kiện gì tuy nhiên đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa và hội đồng xét xử đều cho rằng có đủ chứng cứ để cấu thành tội cướp tài sản