Tin Mới

Không khí Hà Nội tiếp tục chạm ngưỡng xấu

Không khí Hà Nội tiếp tục chạm ngưỡng xấu

(Ngày Nay) - Theo ghi nhận, chỉ số đo lường chất lượng không khí trên Cổng thông tin quan trắc môi trường vào 18h chiều 22/2 tại Hà Nội ở mức xấu màu đỏ (giá trị từ 151-201)