Mỗi sếp BIDV lĩnh thù lao hơn 2,1 tỷ đồng một năm

Theo Vnexpress - 0
Chia sẻ

Dù tỷ lệ chi trả thù lao cho dàn lãnh đạo BIDV chỉ 0,44% lợi nhuận sau thuế, nhưng năm 2016 nhà băng này dành hơn 27 tỷ đồng trả lương cho các sếp.

(Ngày Nay) - Mức thù lao (chưa gồm công tác phí) năm 2016 của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ngân hàng BIDV là 27,4 tỷ đồng.
Theo báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 được đưa ra tại cuộc họp Đại hội cổ đông Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) sáng 21/4, năm 2016 ngân hàng đạt lợi nhuận sau thuế hơn 6.229 tỷ đồng. Mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát ngân hàng nhận trong năm qua là 27,4 tỷ đồng.
Với 13 thành viên trong ban lãnh đạo cấp cao, bình quân mỗi sếp BIDV nhận lương 2,1 tỷ đồng, tương đương hơn 175 triệu đồng một tháng. Số tiền này chưa bao gồm tiền công tác phí (ăn ở, đi lại...) của các thành viên lãnh đạo ngân hàng.
Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trước các cổ đông tại đại hội, lãnh đạo BIDV cho rằng, thù lao các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được trả gắn với vị trí công việc, mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Tổng thù lao chi trả nằm trong phạm vi được Đại hội cổ đông phê duyệt. Ngoài ra, ngân sách hoạt động của ban lãnh đạo thuộc ngân sách hoạt động chung của ngân hàng, chi trả theo phát sinh thực tế và theo đúng chế độ thu chi tài chính của BIDV.
Cũng tại cuộc họp, các cổ đông BIDV đã biểu quyết thông qua mức thù lao của các thành viên ban lãnh đạo BIDV năm 2017 là 0,44% lợi nhuận sau thuế, tương đương tỷ lệ năm 2016. Song, với dự kiến lợi nhuận 2017 cao hơn thì thù lao của đội ngũ lãnh đạo BIDV năm nay sẽ "nhỉnh" theo.
Trường hợp phát sinh thêm thành viên, đại hội cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao phát sinh thêm, phù hợp với thù lao của các thành viên còn lại trong ban lãnh đạo. Ngoài lương, các lãnh đạo BIDV còn được chi trả các chi phí phát sinh khác như công tác phí, đi lại, ăn ở...
Năm 2017, ngân hàng đặt mục tiêu huy động vốn tăng 16,5% và tín dụng tăng trưởng không quá 16%. Lợi nhuận trước thuế ở mức 7.750 tỷ đồng, tăng 0,53% so với kết quả đạt được trong năm 2016. Tỷ lệ cổ tức tối thiểu là 7% và không thấp hơn mức lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu