Tin Mới

Ai là hổ tướng đứng đầu nhà Tây Sơn?

Báo nói Ngày Nay
(Ngày Nay) - “Tây Sơn thất hổ tướng” là danh hiệu người đời chỉ 7 danh tướng của nhà Tây Sơn. Họ từng cùng vua Quang Trung lập những chiến công hiển hách trên chiến trường.
Thành viên nào sau đây không nằm trong hàng ngũ Tây Sơn thất hổ tướng?

1. Thành viên nào sau đây không nằm trong hàng ngũ Tây Sơn thất hổ tướng?

 • A. Trần Quang Diệu

 • B. Lý Văn Bưu

 • C. Nguyễn Đắc Xuân

Ai là hổ tướng đứng đầu nhà Tây Sơn?

2. Ai là hổ tướng đứng đầu nhà Tây Sơn?

 • A. Võ Đình Tú

 • B. Võ Văn Dũng

 • C. Võ Quốc Công

“Thiết côn vô địch” là danh hiệu do ai phong tặng?

3. “Thiết côn vô địch” là danh hiệu do ai phong tặng?

 • A. Triệu Thị Trinh

 • B. Nguyễn Thị Bành

 • C. Bùi Thị Xuân

Kỳ Nam cung là binh khí huyền thoại của ai?

4. Kỳ Nam cung là binh khí huyền thoại của ai?

 • A. Lý Văn Bưu

 • B. Trần Kỳ Nam

 • C. Trần Phù Cát

Đâu là tên cây đao huyền thoại của Trần Quang Diệu?

5. Đâu là tên cây đao huyền thoại của Trần Quang Diệu?

 • A. Hoàng Long đao

 • B. Xích Long đao

 • C. Ô Long đao

Tướng duy nhất nào có vợ là đô đốc nhà Tây Sơn?

6. Tướng duy nhất nào có vợ là đô đốc nhà Tây Sơn?

 • A. Lê Văn Hưng

 • B. Nguyễn Văn Lộc

 • C. Trần Quang Diệu

Vị tướng nào để lại bài võ Lôi Long đao ngày nay?

7. Vị tướng nào để lại bài võ Lôi Long đao ngày nay?

 • A. Lương Văn Chánh

 • B. Võ Văn Dũng

 • C. Cả 2 đáp án trên

Vị tướng nào đã làm thơ than khóc khi vua Quang Trung qua đời?

8. Vị tướng nào đã làm thơ than khóc khi vua Quang Trung qua đời?

 • A. Nguyễn Văn Tuyết

 • B. Võ Văn Dũng

 • C. Cả 2 đáp án trên

Kết quả: 0/8

Ảnh sử dụng trong bài chỉ mang tính chất minh họa.

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo