Tin Mới

Tỉnh nào có diện tích tự nhiên lớn nhất miền Tây nước ta?

Báo nói Ngày Nay
(Ngày Nay) - Đây là tỉnh có diện tích tự nhiên lớn nhất so với 13 tỉnh, thành khác ở miền Tây Nam Bộ. Diện tích của tỉnh này là hơn 6,3 nghìn km2.
Tỉnh nào có diện tích tự nhiên lớn nhất miền Tây nước ta?

1. Tỉnh nào có diện tích tự nhiên lớn nhất miền Tây nước ta?

 • A. An Giang

 • B. Hậu Giang

 • C. Kiên Giang

Tỉnh này được thành lập khi nào?

2. Tỉnh này được thành lập khi nào?

 • A. Năm 1975

 • B. Năm 1976

 • C. Năm 1977

Địa danh nào sau đây được xem là nơi trẻ nhất Kiên Giang?

3. Địa danh nào sau đây được xem là nơi trẻ nhất Kiên Giang?

 • A. Hà Tiên

 • B. Đồng Xoài

 • C. Vĩnh Long

Kiên Giang có bao nhiêu đơn vị hành chính?

4. Kiên Giang có bao nhiêu đơn vị hành chính?

 • A. 14

 • B. 15

 • C. 16

Quy mô dân số ở Kiên Giang lớn thứ mấy trong vùng ĐBSCL?

5. Quy mô dân số ở Kiên Giang lớn thứ mấy trong vùng ĐBSCL?

 • A. Thứ nhất

 • B. Thứ hai

 • C. Thứ ba

Ở Kiên Giang có lễ hội anh hùng dân tộc nào nổi tiếng?

6. Ở Kiên Giang có lễ hội anh hùng dân tộc nào nổi tiếng?

 • A. Nguyễn Trường Tộ

 • B. Nguyễn Huệ

 • C. Nguyễn Trung Trực

Đâu không phải là địa danh du lịch nổi tiếng ở Kiên Giang?

7. Đâu không phải là địa danh du lịch nổi tiếng ở Kiên Giang?

 • A. Hòn Tre

 • B. Hòn Phụ Tử

 • C. Hòn Đất

Khu dự trữ sinh quyển ven biển và biển đảo Kiên Giang được UNESCO công nhận vào năm nào?

8. Khu dự trữ sinh quyển ven biển và biển đảo Kiên Giang được UNESCO công nhận vào năm nào?

 • A. Năm 2005

 • B. Năm 2006

 • C. Năm 2007

Kết quả: 0/8

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo