Tin Mới

Vị vua duy nhất trong lịch sử nước ta từng lấy vợ ở châu Phi là ai?

Báo nói Ngày Nay
(Ngày Nay) - Ông là vị vua triều Nguyễn duy nhất của chế độ phong kiến lấy vợ ở châu Phi.
Vị vua triều Nguyễn duy nhất lấy vợ người châu Phi?

1. Vị vua triều Nguyễn duy nhất lấy vợ người châu Phi?

 • A. Hàm Nghi

 • B. Thành Thái

 • C. Duy Tân

Tên thật của vị vua này là gì?

2. Tên thật của vị vua này là gì?

 • A. Nguyễn Phúc Ưng Đăng

 • B. Nguyễn Phúc Ưng Lịch

 • C. Nguyễn Phúc Ưng Viên

Ông là vị vua thứ mấy của triều đình nhà Nguyễn?

3. Ông là vị vua thứ mấy của triều đình nhà Nguyễn?

 • A. Thứ bảy

 • B. Thứ tám

 • C. Thứ chín

Hai vị đại thần đã giúp ông lên ngôi vua năm 1884 gồm những ai?

4. Hai vị đại thần đã giúp ông lên ngôi vua năm 1884 gồm những ai?

 • A. Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết

 • B. Phan Đình Phùng và Tôn Thất Thuyết

 • C. Hoàng Hoa Thám và Tôn Thất Thuyết

Chiếu Cần Vương được tuyên bố khi nào?

5. Chiếu Cần Vương được tuyên bố khi nào?

 • A. Trước khi phản công

 • B. Trong khi phản công

 • C. Sau khi phản công

Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương là cuộc khởi nghĩa nào?

6. Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương là cuộc khởi nghĩa nào?

 • A. Ba Đình

 • B. Bãi Sậy

 • C. Hương Khê

Sau khi bị bắt, vua Hàm Nghi bị đưa đi lưu đày ở đâu?

7. Sau khi bị bắt, vua Hàm Nghi bị đưa đi lưu đày ở đâu?

 • A. Algeria

 • B. Nigeria

 • C. Liberia

Kết quả: 0/7

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo