'Tôi là người Mỹ gốc Á'
'Tôi là người Mỹ gốc Á'
"Gia đình tôi đã sống ở đây hơn 100 năm, nhưng nhiều người vẫn tiếp tục coi chúng tôi như những người ngoài cuộc".
Mỹ cáo buộc quảng cáo Facebook ‘phân biệt đối xử’
Mỹ cáo buộc quảng cáo Facebook ‘phân biệt đối xử’
(Ngày Nay) - Bộ Phát triển Nhà ở và Đô thị Mỹ hôm thứ Sáu (17/8) đã cáo buộc Facebook vi phạm luật pháp bằng cách cho phép chủ nhà và người bán nhà sử dụng hệ thống quảng cáo để phân biệt đối xử với người mua hoặc người thuê tiềm năng.
Việt Nam tích cực chia sẻ kinh nghiệm bình đẳng giới
Việt Nam tích cực chia sẻ kinh nghiệm bình đẳng giới
Đại sứ Nguyễn Trung Thành kêu gọi các nước và cộng đồng quốc tế quan tâm hơn nữa tới quyền giáo dục, phổ cập giáo dục, bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ; đồng thời, chia sẻ quan điểm mỗi quốc gia có trách nhiệm hoạch định các chính sách cho hệ thống giáo dục, bình đẳng giới và tiến bộ của mình.