Tin Mới

Chính quyền Trump bị gần 20 bang khởi kiện

Chính quyền Trump bị gần 20 bang khởi kiện

Gần 20 bang tại Mỹ đã đệ đơn kiện chính quyền Trump vì việc thực thi chính sách gây tranh cãi về việc chia tách trẻ em những gia đình nhập cư trái phép với bố mẹ của chúng