Tin Mới

Tỉnh Hà Giang sẽ mời chuyên gia đánh giá làm cơ sở xử lý nhà nghỉ Panorama

Báo nói Ngày Nay
(Ngày Nay) - Trước nhiều thông tin phản ánh về việc nhà nghỉ, nhà hàng Panorama xây dựng không phép, nằm cheo leo trên vách núi, phá vỡ cảnh quan Mã Pì Lèng, ngày 8/10/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn đã chính thức có công văn báo cáo Thủ tướng.

Công trình nhà nghỉ xây dựng tại khu vực Mã Pì Lèng được dư luận quan tâm

Theo báo cáo, danh lam thắng cảnh Mã Pi Lèng thuộc huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang được Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch xếp hạng danh thắng quốc gia từ năm 2009. Mã Pì Lèng được khách du lịch đánh giá là điểm đến hấp dẫn của Hà Giang với phong cảnh đẹp, vệ sinh môi trường đảm bảo. Tuy nhiên, địa bàn danh thắng nằm trên cung đường đèo, chưa có điểm dừng chân ngắm toàn cảnh hẻm Tu Sản, Mã Pì Lèng. Theo báo cáo khảo sát của GS Guy Martini – Tổng Thư ký Ban điều phối mạng lưới Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO, chuyên gia GGN (tháng 2/2018) khuyến nghị tỉnh Hà Giang xây dựng điểm dừng chân phục vụ du khách tại khu vực Mã Pì Lèng (khu vực xây dựng nhà nghỉ Panorama), căn cứ báo cáo khuyến nghị của GGN, UBND tỉnh Hà Giang đã tổ chức 2 đoàn đi kiểm tra và có văn bản số 55/TB-UBND ngày 14/3/2018 và có văn bản số 141/TB-UBND ngày 8/6/2018 chỉ đạo, giao cho huyện Mèo Vạc triển khai thực hiện. Yêu cầu huyện hoàn thành trước tháng 7/2018 để phục vụ cho kỳ tái đánh giá Công viên địa chất toàn cầu UNESCO cao nguyên đá Đồng Văn lần thứ hai vào tháng 9/2018.

Sau khi có thông tin phản ánh về công trình nhà nghỉ xây dựng tại khu vực Mã Pì Lèng của các cơ quan truyền thông, UBND tỉnh báo cáo như sau:

Về vị trí xây dựng điểm nghỉ chân nhà nghỉ Panorama: công trình nằm ngoài khu vực bảo vệ I và II của danh lam thắng cảnh Mã Pì Lèng, tuy nhiên theo Điều 36 Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản Văn hóa năm 2009 thì công trình này có khả năng gây ảnh hưởng đến cảnh quan thiên nhiên và môi trường sinh thái của danh thắng Mã Pì Lèng, do đó cần có ý kiến thẩm định bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Về hồ sơ xây dựng của nhà nghỉ, nhà hàng Panorama chưa có cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đầu tư và cấp phép xây dựng.

Xác định trách nhiệm ban đầu thuộc trách nhiệm của UBND huyện Mèo Vạc trong công tác quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng.

Để xác minh cụ thể vụ việc trên, ngà 2/10/2019, UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành văn bản số 3124/UBND-KTTH chỉ đạo cơ quan chức năng của tỉnh tổ chức kiểm tra công trình xây dựng tại khu vực Mã Pì Lèng, yêu cầu báo cáo UBND trước ngày 9/10/2019.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang nêu rõ: Quan điểm và phương hướng giải quyết của tỉnh là không bao che sai phạm và kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan, đồng thời khắc phục những sai phạm trong xây dựng công trình nhà nghỉ, nhà hàng Paronama tại khu vực Mã Pì Lèng, huyện Mèo Vạc theo đúng quy định của pháp luật. Đối với các vấn đề về xác định ảnh hưởng cảnh quan, môi trường, tỉnh báo cáo xin ý kiến của Bộ VTTDL và mời các chuyên gia giúp đánh giá làm cơ sở để xử lý các vi phạm theo quy định.

Trách nhiệm ban đầu thuộc trách nhiệm của UBND huyện Mèo Vạc

Từ năm 2017, Hà Giang đã ban hành Quyết định số 989/QĐ-UBND về ban hành Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh đã được nhà nước xếp hạng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh giao cho các huyện, thành phố chịu trách nhiệm đảm bảo nguồn lực để quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh đã được nhà nước xếp hạng trên địa bàn. Sở VHTTDL có trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các hoạt động quản lý, bảo tồn, tu bổ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn.

Đối với nhà nghỉ, nhà hàng Panorama, tỉnh xác định trách nhiệm ban đầu thuộc trách nhiệm của UBND huyện Mèo Vạc trong công tác quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng.

 

 

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo