Tin Mới

Ngay từ bậc mầm non, tiểu học, các trường học đã chú trọng rèn luyện cho HS nếp sống văn hóa và các giá trị nhân văn.

Dùng nhân cách để giáo dục nhân cách

Muốn thu phục HS, GV phải thực sự công tâm và dành thời gian để lắng nghe, chia sẻ, nhất là đối với những HS có biểu hiện đặc biệt. Nhiều GV đã tâm sự với chúng tôi như vậy khi nói về nghề dạy học.