Tăng lương tối thiểu đến 400 nghìn đồng/ tháng từ 1/1/2015

0
Chia sẻ

Tại vùng I, lương tối thiểu sẽ tăng 400 nghìn đồng so với năm 2014 lên mức 3,1 triệu đồng/ tháng, các vùng II, III, IV mức lương tăng lên từ 250-300 nghìn đồng.

Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động. (Lưu ý, đây là mức lương dành cho người lao động làm việc ở doanh nghiệp, không phải dành cho công chức, viên chức, người có công...).

Theo đó, lương tối thiểu vùng năm 2015 cao hơn mức hiện hành từ 250 nghìn đến 400 nghìn đồng mỗi tháng. Cụ thể như sau:

Vùng Lương tối thiểu năm 2015(triệu đồng/tháng) Lương tối thiểu năm 2014(triệu đồng/tháng)
I 3.100.000 2.700.000
II 2.750.000 2.400.000
III 2.400.000 2.100.000
IV 2.150.000 1.900.000

Như vậy, so với phương án đã được đã được Hội đồng Tiền lương Quốc gia chốt và trình Chính phủ hồi tháng 8, mức lương tối thiểu tại vùng I, II không thay đổi. Tuy nhiên, vùng III và IV bị giảm lần lượt 20.000 và 50.000 đồng so với đề xuất.

Nghị định cũng nêu rõ, mức lương tối thiểu vùng như trên là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương.

Trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận phải bảo đảm:

Không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động chưa qua đào tạo làm công việc đơn giản nhất.

Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề).

Khi thực hiện mức lương tối thiểu vùng, doanh nghiệp không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các chức danh nghề nặng nhọc, độc hại và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động.

Các khoản phụ cấp, trợ cấp, tiền thưởng do doanh nghiệp quy định thì thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc trong quy chế của doanh nghiệp.

Cũng trong ngày 10/11, Quốc hội thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015, trong đó có nội dung dành 11 nghìn tỷ đồng để tăng lương cho các đối tượng hưu trí, trợ cấp ưu đãi người có công và tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có thu nhập thấp (hệ số lương từ 2,34 trở xuống) từ ngày 1/1/2015.

Như vậy, cùng với lương dành cho đối tượng hưởng từ Ngân sách Nhà nước, lương tối thiểu theo vùng đối với các đơn vị hoạt động theo Luật Doanh nghiệp cũng được điều chỉnh tăng từ ngày 1/1/2015.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu