Rét đậm, rét hại sẽ bao trùm miền Bắc đến giữa tháng 1

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Vì có các đợt không khí lạnh liên tiếp tăng cường xuống nước ta nên tháng 1 sẽ là tháng rét nhất của mùa đông.
Băng giá xuất hiện tại các vùng núi cao miền Bắc từ ngày 8/1
Băng giá xuất hiện tại các vùng núi cao miền Bắc từ ngày 8/1

Khu vực Hà Nội: Từ đêm 08-10/01, có mưa vài nơi; riêng ngày 10/01 có mưa nhỏ rải rác. Trời rét đậm, rét hại.

Từ ngày 11-12/01 không mưa, trưa chiều trời nắng. Trời rét đậm, rét hại.

Từ ngày 13-16/01, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Trời rét, có nơi rét đậm.

Từ ngày 17-18/01, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét đậm, có nơi rét hại.

Băng giá xuất hiện tại các vùng núi cao miền Bắc từ ngày 8/1

Phía tây Bắc Bộ: Từ đêm 08 - ngày 12/01, có mưa vài nơi; riêng ngày 10-11/01 có mưa và mưa nhỏ rải rác. Trời rét đậm, rét hại.

Từ ngày 13-16/01, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Trời rét, có nơi rét đậm.

Từ ngày 17-18/01, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét đậm, có nơi rét hại.

Phía đông Bắc Bộ: Từ đêm 08-10/01, có mưa vài nơi; riêng ngày 10/01 có mưa nhỏ rải rác. Trời rét đậm, rét hại.

Từ ngày 11-12/01 không mưa, trưa chiều trời nắng. Trời rét đậm, rét hại.

Từ ngày 13-16/01, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Trời rét, có nơi rét đậm.

Từ ngày 17-18/01, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét đậm, có nơi rét hại.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Từ đêm 08-12/01, phía Bắc có mưa vài nơi, riêng đêm 10 ngày 11/01 có mưa rải rác; phía Nam có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Phía Bắc trời rét đậm, rét hại; phía Nam trời rét đậm.

Từ ngày 13-18/01, có mưa vài nơi, riêng ngày 18/01 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Trời rét.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ đêm 08-12/01, phía Bắc có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc trời rét. Từ ngày 13-18/01, có mưa rào và dông vài nơi, riêng ngày 18/01 phía Bắc có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Phía Bắc trời lạnh.

Tây Nguyên: Từ đêm 08-18/1 có mưa rào và dông vài nơi. Đêm và sáng sớm trời rét.

Khu vực Nam Bộ: Từ đêm 08-18/01 có mưa rào và dông vài nơi. Đêm và sáng sớm trời lạnh./.