Tin Mới

Miễn dịch cộng đồng chỉ đạt khi 3-10% dân số mắc COVID-19

(Ngày Nay) - Một mô hình lây nhiễm COVID-19 mới được phát triển bởi các chuyên gia của Viện Hàn lâm Khoa học Nga cho thấy khả năng miễn dịch cộng đồng có thể đạt được chỉ sau khi 3-10% dân số mắc bệnh.

Theo nhà khoa học Sergey Trigger, mô hình mới có tính đến 4 thông số: số người trong một nhóm dân số nhất định, số lần tiếp xúc nguy hiểm mà một cá nhân bị nhiễm bệnh có mỗi ngày, xác suất bị nhiễm bệnh và khoảng thời gian mắc bệnh.

"Sau khi nghiên cứu dữ liệu thống kê và các diễn giải hiện có, chúng tôi nhận ra rằng mô hình lây lan của COVID-19 phải tính đến sự hiện diện của thời gian tối thiểu của bệnh và khả năng lây nhiễm tối đa không phải ở ngày đầu tiên, mà là những ngày sau của căn bệnh này”, ông Trigger nói.

Theo các nhà khoa học Nga, mô hình mới có tính đến các biện pháp và hạn chế cách ly khác nhau, bằng cách sử dụng số liệu thống kê chính thức.

"Chúng ta có thể giảm đáng kể tốc độ gia tăng các ca bệnh và đạt được miễn dịch cộng đồng với tỷ lệ trường hợp mắc bệnh thấp hơn đáng kể, xuống 3-10% dân số", các nhà khoa học cho biết.

Các ước tính trước đó cho rằng phải cần tới 60-70% dân số bị nhiễm COVID-19 để đạt được miễn dịch cộng đồng.

Theo các nhà khoa học Nga, việc lựa chọn các biện pháp kiểm dịch phù hợp cho một quần thể nhất định, xem xét yếu tố văn hóa địa phương và các đặc điểm cụ thể khác, là rất quan trọng để đạt được ngưỡng lây nhiễm thấp hơn cần thiết cho khả năng miễn dịch cộng đồng.

Theo Sputnik

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo