Tin Mới

Bộ VH,TT&DL: Dừng mọi hoạt động lễ hội tại các tỉnh công bố dịch nCoV

Báo nói Ngày Nay
(Ngày Nay) - Cùng với việc dừng các lễ hội đã khai mạc, Bộ VH,TT&DL cũng yêu cầu tạm dừng mọi hoạt động tại các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Ảnh: Thanh Niên

Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL ra công điện về tăng cường phòng chống dịch bệnh nCoV gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh.

Nội dung công điện nêu rõ tuân thủ thực hiện Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 1 tháng 2 năm 2020 về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp nCoV và Công điện số 156/CĐ-TTg ngày 2 tháng 2 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp nCoV.

Bộ trưởng VH,TT&DL đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo dừng tất cả các lễ hội, kể cả lễ hội đã khai mạc tại những tỉnh đã công bố dịch.

Tạm dừng mọi hoạt động tại các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh (trừ trường hợp thực hiện nhiệm vụ theo phân công) để tránh tập trung đông người, kịp thời thông báo cho nhân dân, du khách thực hiện.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý vi phạm (nếu có) việc chấp hành các Quyết định, Công điện của Chính phủ, Văn bản, Công điện của Bộ VH,TT&DL về tăng cường phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp nCoV tại lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo