Tin Mới

Hà Nội - Xưa và Nay...

Sau 100 năm đổi mới, những di tích ấn điểm của Hà Nội có thay đổi rõ rệt về hình thức nhưng nét cổ kính nghiêm trang vẫn ko thể mất đi đâu được.

Nhìn lại ảnh mới biết chúng ta đã từng có một Hà Nội bình yên như thế

Hà Nội - Xưa và Nay... - ảnh 1
Hà Nội - Xưa và Nay... - ảnh 2
Hà Nội - Xưa và Nay... - ảnh 3
Hà Nội - Xưa và Nay... - ảnh 4
Hà Nội - Xưa và Nay... - ảnh 5
Hà Nội - Xưa và Nay... - ảnh 6
Hà Nội - Xưa và Nay... - ảnh 7
Hà Nội - Xưa và Nay... - ảnh 8
Hà Nội - Xưa và Nay... - ảnh 9
Hà Nội - Xưa và Nay... - ảnh 10
Hà Nội - Xưa và Nay... - ảnh 11
Hà Nội - Xưa và Nay... - ảnh 12
Hà Nội - Xưa và Nay... - ảnh 13
Hà Nội - Xưa và Nay... - ảnh 14
Hà Nội - Xưa và Nay... - ảnh 15
Hà Nội - Xưa và Nay... - ảnh 16
Hà Nội - Xưa và Nay... - ảnh 17
Hà Nội - Xưa và Nay... - ảnh 18
Hà Nội - Xưa và Nay... - ảnh 19
Hà Nội - Xưa và Nay... - ảnh 20
Hà Nội - Xưa và Nay... - ảnh 21
Hà Nội - Xưa và Nay... - ảnh 22

Nguồn: Beat.vn 

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo