6 tháng đầu năm 2021 Eximbank lãi 611 tỷ đồng
6 tháng đầu năm 2021 Eximbank lãi 611 tỷ đồng
(Ngày Nay) - Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2021 của Eximbank (mã: EIB) vừa công bố với kết quả rất đáng chú ý. Lũy kế 6 tháng đầu năm, lãi trước thuế đạt hơn 611 tỷ đồng, cao hơn 10,2% so với cùng kỳ.