Tin Mới

Trump và Biden sắp tranh luận

Trump và Biden sắp tranh luận

Buổi tranh luận tổng thống đầu tiên giữa ứng viên Cộng hòa Trump và ứng viên Dân chủ Biden diễn ra tại bang Ohio và xoay quanh 6 chủ đề