Tin Mới

Nghiêm cấm giáo viên hút thuốc lá trong trường học kể từ ngày 1/7

(Ngày Nay) - Từ 1/7/2020, Luật Giáo dục 2019 chính thức có hiệu lực, quy định cụ thể các hành vi bị nghiêm cấm trong các cơ sở giáo dục trong đó có việc hút thuốc lá.

Luật Giáo dục 2019 ban hành ngày 14/6/2019, có hiệu lực từ 1/7/2020 đã quy định cụ thể các hành vi bị nghiêm cấm trong các cơ sở giáo dục.

Theo Điều 22 Luật Giáo dục 2019, hút thuốc; uống rượu, bia; gây rối an ninh, trật tự là những hành vi bị nghiêm cấm. Như vậy, bất kỳ ai, kể cả là giáo viên, giảng viên hay học sinh, sinh viên, phụ huynh, khách tới làm việc... sẽ không được phép hút thuốc, uống rượu, bia, gây rối tại cơ sở giáo dục.

Trước đó, quy định cũ tại Luật Giáo dục 2005 chỉ cấm người học không được uống rượu, bia, hút thuốc trong các cơ sở giáo dục.

Ngoài ra, Điều 22 cũng quy định các hành vi sau cũng bị nghiêm cấm trong cơ sở giáo dục như xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ, người lao động của cơ sở giáo dục và người học; Xuyên tạc nội dung giáo dục; Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi, tuyển sinh; Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền; Lợi dụng việc tài trợ, ủng hộ giáo dục để ép buộc đóng góp tiền hoặc hiện vật.

Với những quy định mới khá khắc khe trong Luật Giáo dục nhằm mục đích phát triển toàn diện con người Việt Nam trong thời đại mới cả về đạo đức, trí thức lẫn văn hóa trên học đường.

Cũng từ 1/7/2020, học sinh, sinh viên sư phạm được hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt trong toàn khóa học. 

Tuy nhiên, những học sinh, sinh viên sư phạm được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt trong toàn khóa học nếu sau 2 năm kể từ khi tốt nghiệp không công tác trong ngành giáo dục hoặc công tác không đủ thời gian quy định thì phải bồi hoàn khoản kinh phí mà Nhà nước hỗ trợ. Thời hạn hoàn trả tối đa bằng thời gian đào tạo.

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo