Sẽ giảm một nửa ô tô công phục vụ công tác chung

0
Chia sẻ

Bộ Tài chính yêu cầu kiểm soát chặt chẽ mua sắm và sử dụng ô tô công. Trong ảnh: xe biển số xanh tại TP.HCM

(Ngày Nay) - Bộ Tài chính đã có văn bản gửi các Bộ, ngành, địa phương yêu cầu kiểm soát chặt chẽ mua sắm và sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung và định hướng sẽ giảm 30-50% số xe diện này.

Không chỉ tự thực hiện khoán xe cho cấp thứ trưởng trở xuống ở Bộ Tài chính, trong văn bản vừa gửi cho các bộ, ngành, địa phương và tập đoàn, tổng công ty nhà nước, Bộ Tài chính cho hay đang xây dựng quyết định thay thế quyết định 32 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về định mức mua sắm và sử dụng xe công.

Trong đó, Bộ Tài chính nêu tinh thần đến năm 2020 sẽ giảm 30-50% số xe ô tô phục vụ công tác chung so với hiện nay (trừ số xe đang có ở các đơn vị thuộc địa bàn miền núi, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn).

Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, ngành, địa phương kiểm soát chặt chẽ mua sắm và sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung. 

Bộ Tài chính nêu trong tổng số khoảng 40.000 xe ô tô công thì xe ô tô phục vụ công tác chung chiếm chủ yếu, còn xe phục vụ chức danh cho các cán bộ có tiêu chuẩn chỉ có hơn 900 chiếc.

Ngoài nội dung trên, Bộ Tài chính còn đề nghị các bộ, ngành, UBND tỉnh, thành… chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khi lập thiết kế đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc phải thực hiện lấy ý kiến của bộ Tài chính (đối với cơ quan cấp trung ương); còn cơ quan cấp tỉnh thì phải báo cáo Sở Tài chính trước khi báo cáo cấp thẩm quyền phê duyệt.

Theo Tuổi Trẻ

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu