Vinh danh "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ"

0
Chia sẻ

Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) đã chính thức thông qua quyết định công nhận "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ" là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

"Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” bao gồm các nghi lễ, sản vật cúng tiến, hành hương về nguồn và một loạt các hoạt động khác được tổ chức trong hơn một trăm làng ở tỉnh Phú Thọ và các nơi khác trong cả nước. Nghi lễ này thể hiện lòng tôn kính đối với các bậc tổ tiên và từ đó đề cao lòng tự hào dân tộc và gắn kết cộng đồng.

Vinh danh "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ" - anh 1

Việc ghi danh “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” vào danh sách Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại sẽ góp phần vào việc công nhận tầm quan trọng của nghi lễ thờ cúng tổ tiên ở nhiều nước khác, qua đó khuyến khích cộng đồng vừa thừa nhận sự tương đồng, đồng thời tạo điều kiện cho sự thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa.

Vinh danh "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ" - anh 2

Có thể nói, với mỗi người dân Việt Nam, “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” là một niềm tin thiêng liêng, là sức mạnh gắn kết cộng đồng, là điểm tựa tinh thần để dân tộc ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức của lịch sử để tồn tài và phát triển. Từ việc hiểu sâu sắc những giá trị này của “Tín ngưỡng Hùng Vương”, người dân mới có ý thức bảo tồn và phát huy, bày tỏ niềm tự hào khi tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương của dân tộc Việt Nam lan tỏa giá trị nhân văn ra cả thế giới.

Vinh danh "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ" - anh 3

Năm ngoái, hồ sơ “Hát Xoan” của tỉnh Phú Thọ đã được công nhận là di sản văn hoá phi vật thể cần dược bảo vệ khẩn cấp. Việc “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” được UNESCO công nhận cho thấy thế giới đánh giá rất cao, đồng thời cũng thừa nhận đời sống tâm linh của người Việt Nam vốn đã có từ hàng nghìn năm nay.

Vinh danh "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ" - anh 4

Niềm vui càng nhân lên tột bật khi “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương“ là di sản đầu tiên của Việt Nam được UNESCO vinh danh ở loại hình tín ngưỡng. Đây là một quyết định có ý nghĩa vô cùng to lớn về lịch sử, văn hoá và tâm linh. Tập quán xã hội, nghi lễ và lễ hội "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ" là hình ảnh về tính bản sắc và sự thống nhất trong đa dạng văn hoá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Vinh danh "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ" - anh 5

Với việc Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được công nhận là di sản thế giới, gia đình di sản văn hóa thế giới của Việt Nam vừa có thêm thành viên thứ 14, trong đó tỉnh Phú Thọ có hai di sản văn hóa phi vật thể của thế giới là Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương tiếp sau di sản hát Xoan đuợc công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp của nhân loại.

Vinh danh "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ" - anh 6

Chặng đường tiếp theo còn dài, với nhiều việc chúng ta phải làm để phát huy và thúc đẩy các giá trị của di sản, bảo tồn một cách đúng khoa học để di sản còn tồn tại mãi với những giá trị nguyên gốc của nó. Nhưng việc làm đầu tiên chúng ta cần thực hiện là bảo vệ cho được tín ngưỡng để các cộng đồng dân cư có thể được thực hành tín ngưỡng này.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu