Tin Mới

Người dân Venezula mệt mỏi trong lúc chờ đồ xăng. Ảnh: A.P

Khủng hoảng dầu trầm trọng ở Venezuela

[Ngày Nay] - Đối với nhiều người dân Venezuela, dầu mỏ là thứ mà họ sinh ra đã có. Bất chấp lạm phát tăng nhanh, Chính phủ Venezuela chưa từng phải tăng giá xăng. Ngày nay, trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế trầm trọng, đổ xăng ở Venezuela vẫn không tốn một...