Hà Nội: Xuất hiện tình trạng ghi sai số điện

Hà Nội: Xuất hiện tình trạng ghi sai số điện

Tập đoàn điện lực VN (EVN) và Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công thương đều cho rằng, tiền điện của các hộ dân thời gian qua tăng cao chủ yếu do thời tiết nắng nóng, phụ tải tăng cao. Tuy nhiên, một số người dân đã phát hiện những hóa đơn ghi sai số điện