Tin Mới

Bắt đầu thẩm định 33 bản mẫu SGK lớp 2

Ngày 18-8, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã họp Hội đồng thẩm định sách giáo khoa (SGK) lớp 2 biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông mới (CTGDPT 2018).

TS Thái Văn Tài -Vụ Trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GD&ĐT) cho biết: Đến nay đã hết thời hạn tiếp nhận hồ sơ đề nghị thẩm định SGK lớp 2, lớp 6, Vụ Giáo dục Tiểu học đã tiếp nhận hồ sơ của 4 đơn vị nhà xuất bản (NXB) gồm NXB Giáo dục Việt Nam, NXB Đại học Sư phạm, NXB Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh với 33 bản mẫu tương ứng đủ 9 môn học/hoạt động giáo dục lớp 2.

Trong đó, môn Tiếng Việt 3 cuốn; môn Toán 4 cuốn; môn Đạo Đức 3 cuốn; môn Tự nhiên - Xã hội 3 cuốn; môn Giáo dục Thể chất 3 cuốn; môn Nghệ thuật (Âm nhạc) 3 cuốn; môn Nghệ thuật (Mĩ thuật) 3 cuốn; Hoạt động trải nghiệm 3 cuốn; môn Tiếng Anh 8 cuốn. Vụ Giáo dục Tiểu học đã tổ chức rà soát và khẳng định tính đầy đủ, hợp lệ của các hồ sơ đề nghị thẩm định.

Trên cơ sở đó, Vụ Giáo dục Tiểu học đã tham mưu Bộ trưởng ban hành Quyết định thành lập Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa lớp 2. Vụ Giáo dục Tiểu học (đơn vị tổ chức thẩm định) cũng đã gửi các bản mẫu SGK đến từng thành viên Hội đồng thẩm định để nghiên cứu độc lập về các bản mẫu SGK.

Sau 15 ngày theo quy định, Bộ GD&ĐT đã triệu tập Hội đồng quốc gia thẩm định SGK lớp 2 từ ngày 18-8, trong đó mỗi bản mẫu SGK lớp 2 được họp thẩm định không quá 5 ngày.

Theo CAND

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo